Tong hop ve Seo WEb

Lệnh xóa thông báo trong wordpress

Lệnh xóa thông báo trong wordpress

xuất hiện nhiều thông báo rất khó chụi,

bạn vào theme và sửa theme, chèn đoạn mã sau vào fution nhé

 

 

function hide_all_notices() { if (is_admin()){ remove_all_actions(‘admin_notices’); remove_all_actions(‘all_admin_notices’); } } add_action( ‘in_admin_header’,’hide_all_notices’, 12 );

Rate this post
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *