Hộ Cận Nghèo

Điền Thông Tin Tiêm Vác Xin

Điền Thông Tin Tiêm Vác Xin Mũi 1

Đây là thông tin tiêm vac xin tổ 11 khu phố 3, Phước Long A, Tp Thủ Đúc

Mời tất cả bà con điền lại thông đã tiêm vacxin

Mọi Thông Tin Hỏi về việc tiêm gọi sô :  0903069137

Đừng Lo Lắng Khi điền thông tin sai, hãy nhắn lại theo số zalo : 0933070122

 

Bảng Thông Tin Này dành cho độ tuổi từ 50 Đến 65

 

>>> Bấm Vô Đây Điền Thông Tin :     Bấm Luôn

>>> Bấm Vô Đây xem kết quả Vừa Điền  :  ” Bấm Luôn 

 

Bảng Thông Tin Này dành cho độ tuổi từ 35 Đến 49

 

>>> Bấm Vô Đây Điền Thông Tin :     Bấm Luôn

>>> Bấm Vô Đây xem kết quả Vừa Điền  :  ” Bấm Luôn

 

Bảng Thông Tin Này dành cho độ tuổi từ 18 Đến 34

 

>>> Bấm Vô Đây Điền Thông Tin :     Bấm Luôn

>> Bấm Vô Đây xem kết quả Vừa Điền  :  ” Bấm Luôn 

 

ai lơ điên sai, thông tin điền lại thông tin, và hãy nói em xóa thông tin sai nhé

 

Zalo ”  0933070122

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *